Orai parke
TAISYKLĖS IR SUTARTIS
Norintieji gali susipažinti su "Saugaus važiavimo keturračiu motociklu sutartimi".

SAUGAUS VAŽIAVIMO KETURRAČIU MOTOCIKLU TAISYKLĖS


1. Keturračiu motociklu gali važiuoti asmenys ne jaunesni kaip 18 metų, turintys vairuotojo pažymėjimą, pasirašę Saugaus važiavimo sutartį ir išklausę instruktažą.
2. Asmenys, ketinantys važiuoti keturračiais motociklais, garantuoja, kad neturi jokių fizinių negalių ir/ar nėra priklausomi nuo alkoholio, narkotikų ar medikamentų, kurie turi neigiamos įtakos gebėjimui vairuoti.
3. Alkoholinių gėrimų, narkotinių, psichotropinių medžiagų vartoję žmonės važiuoti negali. Šių medžiagų vartojimas trasose yra draudžiamas.
4. Važiuojant trasose būtina dėvėti šalmus, pirštines, uždarus batus, drabužius ilgomis rankovėmis bei ilgas kelnes.
5. Vienu metu keturračiu motociklu gali važiuoti tik vienas asmuo.
6. Važiuoti galima tik instruktorių nurodytomis trasomis.
7. Trasose važiuojama vorele, laikantis saugaus atstumo (mažiausiai. 10 m) nuo priešais važiuojančio keturračio motociklo.
8. Būsite saugūs jei vadovausitės šiuo keturratininko saugumo kodu:
 • Visada dėvėkite ŠALMĄ, važiuodami keturračiu motociklu.
 • Užvedus motociklo variklį, įsijunkite šviesas.
 • Visada laikykite kojas padėję ant pakojų. Vairą laikykite tvirtai abiem rankomis.
 • Prieš įjungdami pavarą, laikykite nuspaudę kojinį stabdį, ir atleiskite prieš pradėdami važiuoti.
 • Prieš važiuodami atbuline eiga įsitikinkite, kad už Jūsų nėra jokių kliūčių. Įsitikinę, važiuokite lėtai.
 • Prieš išvykdami į trasą pasitreniruokite lygioje vietoje.
 • Isiminkite ir vykdykite instruktoriaus rodomus sutartinius ženklus, pastabas bei patarimus.
 • Važiuokite saugiu greičiu, atitinkančiu Jūsų pasiruošimo lygį.
 • Būdami naujokais nedarykite sudėtingų manevrų.
 • Stebėkite ir padėkite mažiau patyrusiems kolegoms.
 • Važiuodami nelaikykite kojos ant kojinio stabdžio.
 • Visada atidžiai stebėkite važiuojamają dalį, venkite duobių, kelmų ar kitų pasitaikančių kliūčių.
 • Diferencialo blokavimą (4 WD) įjunkite (visiškai sustojus) tik kylant į stačią įkalnę.
 • Prieš posūkį sumažinkite greitį.
 • Įveikdami posūkius perkelkite savo svorį posūkio kryptimi.
 • Kylant įkalne savo svorį perkelkite priekinės ašies link. Pasirinkite tinkamą greitį, kurio užtektų įveikti įkalnę, būkite atidūs kalno viršuje, kur gali pasitaikyti nenumatytų kliūčių.
 • Leidžiantis nuokalne savo svorį perkelkite galinės ašies link. Stabdykite tik galiniais stabdžiais.
 • Venkite važiuoti kalva įstrižai, jeigu tai yra neišvengiama, perkelkite savo svorį kalvos viršūnės kryptimi. Taip pat venkite apsisukinėti ant bet kokio šlaito.
 • Niekada nelieskite išmetamojo vamzdžio.
 • Keturratį motociklą parkuokite tik lygioje vietoje.
 • Prieš nulipdami nuo keturračio motociklo, įjunkite laisvą pavarą ir užfiksuokite rankinį stabdį.

Pastaba: Esant minusinei temperatūrai, į Safarį nevykstame.

Jei turite klausimų, nedelsiant kreipkitės į instruktorių.

Jūsų saugumas ir iškylos malonumas priklauso nuo Jūsų pačių!