Orai parke
Klausimai ir atsakymai
Įvairūs klausimai
Draudimas
Visi lankytojai yra apdraudžiami nuo nelaimingų atsitikimų. Nuo visų rizikų apdraudžiami ir keturračiai. Lankytojo atsakomybė nelaimes atveju (frančizė) – 1000 Lt.